Uiteindelijk waren er 4 mannen aangewezen – waaronder – onze vader.

De volgende dag ’s ochtends vroeg vertrokken ze in konvooi richting Siburua.

Ze waren net goed en wel onderweg of een van de auto’s vloog aan de achterkant in brand. Wat bleek . . . de bestuurder had z’n handrem vergeten uit te schakelen en z’n achterremmen waren door de wrijving in de brand gevlogen. Omdat er explosie gevaar dreigde ging iedereen op een veilige afstand staan.

Nu kwam de regen als redding, want na een tijdje stopte de brand, maar het bleek dat de achteras vast was gelopen en de auto niet meer in beweging was te krijgen.

De auto werd achter gelaten en met 3 werd de reis voortgezet.

 

                                  Jungle

                                Siburua

 

 

 

Na een paar uur kwamen ze bij de jungle aan en tegelijk was daar de eerste geul door de weg.

Twee auto’s gingen er onverschrokken door heen, maar de bestuurder van de 3de auto durfde het niet aan. Er werd besloten dat hij daar zou wachten en als er na enige tijd geen levensteken van de andere kwam dan moest hij groot alarm slaan.

De twee overgebleven auto’s reden door, maar bij de volgende geul werd het al duidelijk dat het moeilijk zou gaan worden. Het water stroomde vervaarlijk en ook dreven er allerlei rotzooi mee. Bovendien was niet goed in te schatten of er obstakels onder het water lagen. Er werd besloten dat één man met een touw om z’n middel zou proberen om door het water naar de overkant te komen. Met ware doodsverachting waagde de uitverkorene zich door het ijskoude water en wist uiteindelijk veilig de overkant te bereiken.  

Volgens hem was het te doen mits je snelheid maakte. En inderdaad lukte het beide auto’s om de geul te trotseren.

Maar bij de volgende geul in de weg was het duidelijk dat dit te veel was voor een normale auto. Dit was echt het werk voor een Jeep of Landrover.

Er werd halt gehouden en beraadslaagd hoe nu verder.

 

Intussen vorderde het gezelschap van juf Swart gestadig. Bij diverse oversteken kwam de vloer van de Jeep onder water te staan, maar de motor sloeg niet af en door de 4 wheeldrive kwamen ze moeiteloos elke keer weer uit de kolkende heksenketel.

Na een bocht in de weg doemde de volgende versperring zich alweer aan, maar . . . . . aan de overkant stonden ook 2 auto’s en al gauw zag juf Swart dat het bekenden waren uit Punta Cardon.

Juf Swart dook onverschrokken met de Jeep de woeste geul in binnen no-time stond ze naast de 2 auto’s.

Er werd besloten dat de 2 jongens achter zouden blijven en juf Swart met één van de mannen terug naar de haciënda zou gaan.

Aldus gebeurde en na een tijdje kon een gelukkige vader z’n kind in de armen sluiten.

 

   Verder

 

wp90375262_0f.jpg
wp5533b116.gif